Eén foto kan meer vertellen dan duizend woorden. Maar een soms krachtigere manier om iets te laten zien of te vertellen is met meer dan één foto. Meerdere foto’s kunnen als serie hun verhaal aanvullen en versterken door een overeenkomst in onderwerp, kleur, vormen, lijnen, patronen enzovoort. Dat maakt fotoseries vaak zo sterk en integrerend.

De samenhang van onderstaande fotoserie zit hem in het onderwerp, de kleur en het gebruik van verschillende maar toch samenhangende bewegingspatronen.

De foto's in de serie hieronder versterken elkaar door hun overeenkomst in lijnen, vormen en reflecties.

Behalve hun overeenkomst in visuele elementen kunnen foto's in een serie ook met elkaar samenhangen door een volgorde in de tijd. Men spreekt in zo'n geval van een sequentie. De foto hieronder is zo'n sequentie. 

Een bijzonder krachtige manier om iets met een serie te vertellen is door juist de verscheidenheid in een reeks sterk met elkaar overeenkomende, bijna identieke situaties te laten zien. De serie gaat dan niet zozeer over het onderwerp, maar over wat de foto's gezamenlijk vertellen. We noemen de serie in zo'n geval een typologie.

De typologie hieronder laat zien hoe deurmatten in deze bijna klinisch-industriële woonomgeving ongeveer het enige zijn waaraan mensen een stukje identiteit kunnen ontlenen.