Uit het leven van Danny, een Barbershop-zanger

Deze audiovisual is mijn resultaat van het mentoraat Documentaire Fotografie van de Fotobond Brabant Oost onder de bezielende leiding van fotograaf Peter van Tuijl. In een mentoraat worden de deelnemers in een aantal groepsbijeenkomsten gestimuleerd en gemotiveerd een hoger fotografisch niveau te bereiken in het onderwerp van het mentoraat.

Ik heb mijn fotodocumentaire opgebouwd rondom Danny, een van de zangers van het Barbershop-kwartet Unlimited. Barbershop is vierstemmige close harmony-zang zonder instrumentale begeleiding. Het stamt uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap van rond 1900, waar kapperszaken – barbershops – belangrijke ontmoetingsplaatsen waren en mensen samen gingen zingen om de wachttijd te doden. Het vierstemmige Barbershop-kwartet heeft echter zijn oorsprong in de Afro-Amerikaanse kerken, waar close harmony een lange traditie heeft.

In de documentaire wordt Danny gevolgd vanaf een solo zangstudie bij hem thuis achter de computer, via een gezamenlijke repetitie met de andere leden van het kwartet, tot en met het succesvolle optreden voor het publiek in het theater, compleet met applaus en bloemen.

Ik ben Peter van Tuijl en de andere deelnemers van het mentoraat Documentaire Fotografie dankbaar voor hun positieve commentaar en suggesties gedurende onze bijeenkomsten. Ik ben ook de leden van Unlimited erkentelijk voor hun bereidwillige medewerking bij het maken van de foto's. Maar natuurlijk gaat mijn grootste dank uit naar Danny Carapiet, die niet alleen door steeds zo enthousiast te poseren, maar vooral met zijn actieve betrokkenheid een essentiële bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze fotodocumentaire.